Manufacturer:
Select manufacturer
Risultati 1 - 5 di 5

Elettrocauteri monouso

60.127.01

Elettrocauteri monouso, temperatura alta, punta fina 28 mm

60.127.02

Elettrocauteri monouso, temperatura alta, punta grande 28 mm

60.127.03

Elettrocauteri monouso, temperatura bassa, punta fina 28 mm

60.127.04

Elettrocauteri monouso, temperatura media, punta grossa 28 ...

60.127.05

Elettrocauteri monouso, temperatura alta, punta fina 125 mm